شیروان بانه ای سردار بوکان

06 می 2020
1038 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای سردار بوکان

شیروان بانه ای سردار بوکان


دانلود اهنگ شیروان بانه ای سردار بوکان


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای گوهره مالم گوهره { فلکلور}

17 آوریل 2020
1439 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای گوهره مالم گوهره { فلکلور}

شیروان بانه ای گوهره


دانلود اهنگ شیروان بانه ای گوهره مالم گوهره


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای رفیقان و رنه ده ورم

29 ژانویه 2020
4201 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای رفیقان و رنه ده ورم

شیروان بانه ای رفیقان ورنه دورم


دانلود اهنگ شیروان بانه ای رفیقان ورنه ده ورم


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای وا پیر بوم له داخت

27 ژانویه 2020
2347 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای وا پیر بوم له داخت

شیروان بانه ی وا پیر بوم


دانلود اهنگ شیروان بانه ای وا پیر بوم له داخت


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای ئای له دلداری

12 ژانویه 2020
3617 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای ئای له دلداری

شیروان بانه ای


دانلود اهنگ شیروان بانه ای ئای له دلداری


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای چرکه به چرکه

10 ژانویه 2020
4706 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای چرکه به چرکه

شیروان بانه ای


دانلود اهنگ شیروان بانه ای چرکه به چرکه


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای تاران کوچه به کوچه

08 ژانویه 2020
3622 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای تاران کوچه به کوچه

شیروان بانه ای


دانلود اهنگ شیروان بانه ای تاران کوچه به کوچه


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای ئاوازی عاشقانه

04 نوامبر 2019
4960 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای ئاوازی عاشقانه

شیروان بانه ای عاشقانه


دانلود اهنگ شیروان بانه ای عاشقانه


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای شاد گول ناگا به جوانی تو

22 اکتبر 2019
4937 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای شاد گول ناگا به جوانی تو

شیروان بانه ای


اهنگ شیروان بانه ای شاد و ریتمی سریع – گول ناگا به جوانی تو


دانلود موزیک
دسته ها :

شیروان بانه ای ئاوازی چاوروان

08 اکتبر 2019
4897 بازدید
بدون نظر

شیروان بانه ای ئاوازی چاوروان

شیروان بانه ای عاشقانه


شیروان بانه ای عاشقانه ئاوازی چاوروان


دانلود موزیک
دسته ها :