آوات بوکانی شه رته له دوای تو { عاشقانه }

11 می 2020
3550 بازدید
بدون نظر

آوات بوکانی شه رته له دوای تو { عاشقانه }

اوات بوکانی شرته له دوای تو


دانلود اهنگ آوات بوکانی شه رته له دوای تو


دانلود موزیک
دسته ها :

کاروان شاروانی که تان باوانم { شاد }

11 می 2020
1060 بازدید
بدون نظر

کاروان شاروانی که تان باوانم { شاد }

کاروان شاروانی


دانلود اهنگ کاروان شاروانی که تان باوانم


دانلود موزیک
دسته ها :

ارام شیدا و ریبوار ملا زاده لایه لایه کت { شاد }

11 می 2020
2027 بازدید
بدون نظر

ارام شیدا و ریبوار ملا زاده لایه لایه کت { شاد }

ارام شیدا و ریبوار ملازاده


دانلود اهنگ ارام شیدا و ریبوار ملا زاده لایه لایه کت


دانلود موزیک
دسته ها :

برهم شمامی توخدا وه ره نازه نین { عاشقانه }

11 می 2020
1223 بازدید
بدون نظر

برهم شمامی توخدا وه ره نازه نین { عاشقانه }

برهم شمامی توخدا وره نازنین


دانلود اهنگ برهم شمامی توخدا وه ره نازه نین


دانلود موزیک
دسته ها :

کوروش عزیزی کولوانه کی کولی توم { عاشقانه }

11 می 2020
1059 بازدید
بدون نظر

کوروش عزیزی کولوانه کی کولی توم { عاشقانه }

کوروش عزیزی


دانلود اهنگ کوروش عزیزی کولوانه کی کولی توم


دانلود موزیک
دسته ها :

کاروان خباتی عاشقکی دل شکاوم { شاد }

10 می 2020
2178 بازدید
بدون نظر

کاروان خباتی عاشقکی دل شکاوم { شاد }

کاروان خباتی عاشقی دلشکاوم


دانلود اهنگ کاروان خباتی عاشقکی دل شکاوم


دانلود موزیک
دسته ها :

بختیار صالح نشمیل { شاد }

10 می 2020
723 بازدید
بدون نظر

بختیار صالح نشمیل { شاد }

بختیار صالح نشمیل


دانلود اهنگ بختیار صالح نشمیل


دانلود موزیک
دسته ها :

آرام بالکی نامه کی { شاد }

10 می 2020
681 بازدید
بدون نظر

آرام بالکی نامه کی { شاد }

ارام بالکی نامه کی


دانلود اهنگ آرام بالکی نامه کی


دانلود موزیک
دسته ها :

اوژین نوزاد که تو لام بیت { عاشقانه }

10 می 2020
2033 بازدید
بدون نظر

اوژین نوزاد که تو لام بیت { عاشقانه }

اوژین نوزاد که تو لام بیت


دانلود اهنگ اوژین نوزاد که تو لام بیت


دانلود موزیک
دسته ها :

اوات بوکانی شفایه دو سیه وکی { مخصوص سیستم }

10 می 2020
10511 بازدید
بدون نظر

اوات بوکانی شفایه دو سیه وکی { مخصوص سیستم }

اوات بوکانی شفایه دو سیوه کی


دانلود اهنگ اوات بوکانی شفایه دو سیه وکی


دانلود موزیک
دسته ها :